RODO

Polityka prywatności serwisu greenerpharma.com oraz firmy Idea Commerce Arkadiusz Stachowicz zwanej dalej „Administrator”.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest firma Idea Commerce Arkadiusz Stachowicz, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, NIP 9552230607.

Kontakt: admin@greenerpharma.com, tel: 00 48 501 502 011

Preambuła

 1. Informujemy, że podawanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich wskazania uniemożliwi zawarcie umowy, nawiązanie kontaktu lub udział w procesie rekrutacji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych reguluje niniejsza Polityka Prywatności, oparta o przepisy obowiązującego prawa,
 3. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu prawa wymienione w Polityce Prywatności oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. W jakich celach gromadzimy dane?

 1. dane gromadzimy w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy i/lub nawiązania kontaktu,
 2. realizacji zawartej umowy,
 3. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą,
 4. w celach dowodowych czy archiwalnych, zabezpieczających nasz prawnie uzasadniony interes,
 5. w celu marketingu bezpośredniego, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę,
 6. w określonym innym celu, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę,
 7. w celu przechowywania dokumentów w związku z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi, takimi jak m.in.:
  1. art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 017 r. poz. 1858),
  2. art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

2. Jakie dane przetwarzamy?

 1. niezbędne do zawarcia i/lub realizacji umowy,
 2. niezbędne do nawiązania kontaktu,
 3. Przetwarzamy dane zawarte w plikach cookies,
  1. przechowujemy dane w plikach cookies analitycznych, pozwalających nam zrozumieć ruch na stronie, jego źródło, oraz sposób Państwa interakcji z naszą ofertą,
 4. Przetwarzamy dane niezbędne do zabezpieczenia naszego prawnie uzasadnionego interesu, wynikającego z zawartych umów, ich realizacji, przechowywania dokumentacji archiwalnej, oraz przechowywania danych przez nałożone na nas obowiązki prawne.

3. Komu możemy udostępniać Państwa dane?

 1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzania przetwarzania danych osobowych takich jak m.in. firmy hostingowe, archiwizujące, czy bankowe i płatnicze.
 3. Zewnętrzni administratorzy danych – kancelarie prawne, firmy faktoringowe, firmy świadczące usługi windykacyjne.

4. Jaki czas przechowujemy dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy w związku z prowadzoną działalnością przez okres do czasu zakończenia jej realizacji.
 2. Po czasie wskazanym w punkcie 4.1.:
  1. przez okres na jaki wyrazili Państwo zgodę,
  2. przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  3. przez okres wymagany przez przepisy prawa,
  4. przez okres do wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania danych osobowych, o ile jest on zgodny z zabezpieczeniem prawnie uzasadnionego interesu Administratorem, oraz przepisami prawa, m.in.:
   1. art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 017 r. poz. 1858),
   2. art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
 3. w zakresie marketingu prowadzonego przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.

5. Przekazywanie danych do Państw trzecich

 1. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Przysługujące Państwu Prawa

 1. Informujemy, że przysługują Państwu prawa m.in. do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo do dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych,
 3. prawo do modyfikacji i sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych,
 4. prawo do „bycia zapomnianym” i wycofania zgody czyli usunięcia danych osobowych – w tym celu prosimy o kontakt na adres mailowy: admin@greenerpharma.com – o ile ich usunięcie jest możliwe ze względów prawnych, oraz zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 5. przysługuje również Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
 6. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu. Przyjęcie wniosku następuje przez adres mailowy wskazany we wstępie i art 6.4, i będzie rozpatrzony przy uwzględnieniu przepisów prawa i naszego prawnie uzasadnionego interesu (art 1.).

7. Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Pani / Pana urządzeniu końcowym Serwisu i przeznaczone są do korzystania Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta Pani / Pan z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies analityczne,
 5. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w Pani / Pana urządzeniu końcowym. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Pani / Pana urządzeniu.
 6. Administrator informuje, iż w każdym momencie w ustawieniach przeglądarki możesz zablokować pliki cookies i/lub usunąć obecnie przechowywane.

8. Prawo do skargi

 1. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem: admin@greenerpharma.com
Ustawienia prywatności

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Serwis korzysta z plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację postanowień . Pamiętaj, że ustawienia plików cookies możesz modyfikować i usuwać w swojej przeglądarce internetowej.